La vida a Els Xiprers

Habilitats que canvien vides
A Els Xiprers treballem l’autonomia adaptant-la als diferents nivells; uns nivells que poden anar des de desenvolupar habilitats bàsiques com aprendre a vestir-se o dutxar-se sols, per exemple, fins a capacitar-los per prendre decisions i escollir cosa que, normalment, els comporta moltes dificultats.

Atenció personalitzada

A Els Xiprers adaptem el servei a les necessitats de cadascú i ajustem contínuament les intervencions a les demandes de la persona, al llarg de tot el cicle vital.

Ens basem en el Model Referencial de Centre. En aquest sentit, procurem adequar-nos a les necessitats de les persones usuàries i dissenyar intervencions que tinguin en compte, tant com sigui possible, les prioritats i preferències de les persones ateses i de les seves famílies.

Procurem que la ràtio sigui 1 professional per 1 persona amb TEA per poder realitzar una feina efectiva amb cadascun d’ells.

Projecte Autonomia

El nostre objectiu final és que les persones que atenem esdevinguin tan autònomes com sigui possible en tants contextos naturals com sigui possible. Ho fem planificant els recolzaments necessaris, facilitant l’aprenentatge d’habilitats i creant oportunitats.

Comunicació que transforma

La comunicació és la porta d’entrada al món i la porta que ens permet accedir a les persones amb TEA.

Els ajudem a desenvolupar aquesta capacitat perquè puguin comprendre i expressar informació tant a través de conductes simbòliques (paraula parlada o escrita, ortografia, símbols gràfics, llenguatge de signes, sistema dactilològic o PECS) com de conductes no simbòliques (expressió facial, moviment corporal o gestos).

Al Taller de comunicació, creem situacions comunicatives inicials que estenem, progressivament, cap a d’altres situacions comunicatives funcionals i naturals, a casa i en contextos d’oci.

La prioritat en la intervenció és que puguin comunicar demandes, estats d’ànim i, també, connectar-los amb l’entorn.

Per això, primer creem situacions comunicatives rellevants en relació als seus interessos i preferències i, de mica en mica, anem treballant l’ampliació d’aquests interessos perquè l’entorn sigui més rellevant i les situacions comunicatives s’ampliïn.

Fem servir sistemes alternatius de comunicació com el Sistema por Intercanvi d’Imatges (PECS) i taulells de comunicació més complexos, suports digitals i comunicadors digitals així com el sistema de signes (SCHAEFFER).

Primer de tot, avaluem quin és el que s’adapta més bé a les necessitats de cadascú. Aspirem a cobrir un ampli ventall de necessitats, des de la incorporació d’un sistema bàsic de petició d’elements reforçadors fins al treball en processos més complexos de comunicació com poden ser llegir, escriure, comunicar-se assertivament o comprendre elements del llenguatge complexos com els dobles sentits, la ironia, les habilitats conversacionals o la participació en grup.

Connectats a la societat

Treballem les habilitats socials en el context i, per tant, els nostres usuaris i usuàries travessen dues portes, la de l’aula i la del centre, i surten al carrer a viure situacions quotidianes reals i diferents.

D’aquesta manera, trenquem el sostre de vidre per integrar-los, per visibilitzar-los i perquè interaccionin amb situacions reals i treballar la conducta adaptativa.

Al Centre Ocupacional tenim uns objectius transversals que desenvolupem a través d’activitats, tallers, sortides i programes específics.

Com que el ventall de perfils és molt ampli, procurem cobrir-ho amb intervencions de complexitats diverses en funció del nivell de funcionament i característiques de cadascun dels usuaris i usuàries. És a dir, no tothom té els mateixos objectius plantejats. La nostra prioritat, no obstant, és que tots els programes individuals de tothom tinguin objectius en cada una de les àrees descrites segons el Model de Qualitat de Vida que seguim.

Contacte

Localització: Avda. Joan Fàbregas, 32-34 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Telèfon: 937 260 759

Email: direccio@fundacioelsxiprers.cat

Horari: Dll-Dv de 8h a 17h