Fundació Els Xiprers

 

Som una fundació creada l’any 1996, amb la finalitat d’atendre a persones amb TEA durant tot el seu cicle vital.

 

Missió, Visió i Valors

Els Xiprers és una Fundació per a l’atenció a les persones adultes amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) de Catalunya.

Missió

A la Fundació, procurem que les persones adultes amb TEA gaudeixin de les oportunitats necessàries i els suports adequats en cada cas per incidir en la seva qualitat de vida. Alhora, assegurem la creació de serveis sostenibles i sense ànim de lucre dedicats a l’atenció especialitzada d’aquestes persones.

També volem aconseguir que la societat tingui una consciència més gran de la naturalesa del TEA, fent-la més inclusiva per permetre el desenvolupament de les persones amb aquesta mena de discapacitat en entorns tan normalitzats i naturals com sigui possible.

Visió

Aspirem a desenvolupar serveis de qualitat i especialitzats que cobreixin el ventall de necessitats de les persones adultes amb TEA durant tot el cicle vital.

Volem consolidar-nos com una entitat d’excel·lència, reconeguda dins de la comunitat, amb una xarxa de professionals d’alt nivell de competència i facilitar els lligams professionals entre les diferents entitats dedicades a les persones amb TEA.

Ens comprometem amb el benestar de les persones adultes amb TEA i les seves famílies, els professionals, la societat i la mateixa organització.

Promovem l’Atenció Integral de les persones amb TEA per cobrir-los totes aquelles àrees rellevants de la seva vida tenint en compte les seves preferències i necessitats individuals i fomentant-ne la integració i la normalització de les seves activitats en la nostra societat.

 Valors

Ens identifiquem amb el Model de Qualitat de Vida entès com la combinació de condicions de vida i satisfacció personal, tenint en compte criteris tant objectius com subjectius (experimentats per la persona amb TEA). Seguim el Model de Qualitat de Vida de Robert Schalock i Miguel Ángel Vedugo que inclou les dimensions de Benestar Emocional, Benestar Físic, Inclusió, Relacions Personals, Autodeterminació, Drets, Benestar Material i Desenvolupament Personal.

Atenem persones adultes amb TEA que tenen diferents necessitats de recolzament així com a les seves famílies i recolzaments naturals.

Història

La Fundació Els Xiprers, creada per un grup de pares i mares, va néixer l’any 1996 com una associació sense ànim de lucre amb la finalitat d’atendre persones diagnosticades de Trastorn de l’Espectre Autista i a les seves famílies, oferint-los serveis especialitzats. 

La Fundació Els Xiprers, creada per un grup de pares i mares, va néixer l’any 1996 com una associació sense ànim de lucre amb la finalitat d’atendre persones diagnosticades de Trastorn de l’Espectre Autista i a les seves famílies, oferint-los serveis especialitzats.

L’any 2002, es va crear el servei de Llar Residència, situada a Sabadell, en un habitatge cedit per l’Ajuntament de Sabadell.

L’any 2010, l’Associació va rebre la cessió de les torres on antigament hi havia hagut l’escola Ramon Fuster, propietat de la Fundació Collserola i situades a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). Es va crear, llavors, el servei de Centre Ocupacional en fusió amb el Centre Ocupacional de Bellaire, també de Bellaterra.

L’any 2011, l’Associació es constituïa en la Fundació Els Xiprers per donar continuïtat al projecte inicial i oferir el millor servei possible als seus usuaris i usuàries. Des d’aquest moment, la Fundació Collserola participa activament en la nostra activitat.

La Fundació Collserola està destinada, entre d’altres activitats, a l’atenció educativa en diferents centres de Barcelona, Sant Cugat i Bellaterra, amb més de 4.000 alumnes i uns 350 professionals de l’ensenyament.

També compta amb altres entitats, associades al grup, dedicades a l’atenció psicològica, la Fundació Institut de Psicologia, a l’atenció educativa d’infants i adolescents amb TEA en una escola especialitzada, la Fundació Bellaire, i a les activitats extraescolars i de lleure, la Fundació Cim d’Estela.

L’any 2018, la Fundació Els Xiprers s’integrava al Programa Integral d’Atenció a l’Autisme al llarg del Cicle Vital, creat per la Fundació Collserola, la Fundació Institut de Psicologia i la Fundació Bellaire.

A finals de l’any 2022 es produeix el trasllat dels usuaris de la Llar a una Residència.

Contacte

Localització: Avda. Joan Fàbregas, 32-34 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Telèfon: 937 260 759

Email: direccio@fundacioelsxiprers.cat

Horari: Dll-Dv de 8h a 17h