Fundació Els Xiprers

Enfocament Tècnic i Metodològic

L’enfocament metodològic que plantegem des de la Fundació Els Xiprers i que dona coherència a tot el procés d’intervenció es basa en 6 pilars bàsics.

Qualitat de vida

Ens identifiquem amb el Model de Qualitat de Vida, entès com la combinació de condicions de vida i la satisfacció personal, atenent a criteris tant objectius com subjectius (experimentats per la pròpia persona amb TEA). La intervenció ha de perseguir el desenvolupament potencial dels usuaris en les àrees de Benestar Emocional, Benestar Físic, Inclusió, Relacions Personals, Autodeterminació, Drets, Benestar Material i Desenvolupament Personal.

Annex extern:

MBP Atención de Día

Evidència empírica

Implementem estratègies d’intervenció reconegudes per la comunitat científica com efectives, per abordar les diferents necessitats de les persones adultes amb TEA.

Annexos externs:

Evaluación de la eficacia IPTEA

Guía de Buenas Prácticas para el tratamiento de los trastornos del espectro autista

Modelos de Intervención Global en Personas con Trastorno del Espectro Autista.

Intervenció individual i especialitzada

Els suports profesionals que faciliten l’aprenentatge de les persones amb TEA han de ser els necessaris per poder dur a terme la intervenció de forma ètica i òptima. Per això, disenyem contextos d’aprenentatge on el professional intervé de manera individualitzada.

Habilitats adaptatives

Per promoure de forma efectiva la qualitat de vida dels usuaris, centrem la intervenció en les dimensions d’Habilitats Socials, Comunicació, Utilització de la Comunitat, Treball, Salut i Seguretat, Cura personal, Autodirecció, Oci, Habilitats Escolas Funcionals i Vida a la Llar.

Annex:

Areas adaptativas y objetivos iniciales de intervención

Pla de Suport Individualitzat i Objectius de Intervenció

enen com a objectiu operativitzar i dirigir la intervenció amb cadascun dels usuaris del centre. Seran:

  • Importants per a la persona i adequats a la seva edat.
  • Assumibles per als suports naturals de la persona.
  • Promotors de la participació en comunitat i de l’autonomia.
  • Promotors de xarxes humanes significatives.
  • Centrats en els interessos de la persona.

En el PSI de cada persona, es defineixen els Objectius de Intervenció. Poden ser transversals, és a dir, comuns a totes les persones del grup, o individuals, de caràcter més específic i ajustats a demandes concretes de la persona.

En cadascun dels objectius, es descriu el procediment a seguir mitjançant les accions concretes (mesurables) que s’implementen. Les accions disenyades per aconseguir cada objectiu poden anar canviant durant l’any, en funció de si resulten o no efectives per aconseguir l’objectiu previst.

Duem a terme una avaluació contínua i un ajustament de les accions i els objectius previstos, adaptant la intervenció a les necessitats i demandes específiques de la persona.

Annex:

Areas adaptativas y objetivos iniciales de intervención

Contacte

Localització: Avda. Joan Fàbregas, 32-34 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Telèfon: 937 260 759

Email: direccio@fundacioelsxiprers.cat

Horari: Dll-Dv de 8h a 17h